Happenings

Partneravtale 2020

Opplev livet havnelangs i Oslo! Kalenderen gir oversikt over arrangementer i havna og på havnepromenaden, hele året. I år blir det ikke et stort Havnelangs- arrangement i juni. Vi oppfordrer til flere mindre arrangement gjennom året. Kalenderen er under utvikling. 

Se aktiviteter og arrangement havnelangs i Oslo. Arrangører kan melde inn aktiviteter.

Oslo Havn får hybrid oppsynsbåt

Gangbrua til tankskiputstikkeren i oljehavna skal repareres og arbeidet vil foregå syd på Ormsundkaia i mai og juni.

Les mer om reperasjonsarbeidet

Ship traffic in Port of Oslo