Happenings

Partneravtale 2020

Samarbeid om felles miljøkrav og  løsninger, stimulere til mer sjøtransport, økt bruk av fornybare drivstoff i hele transportsektoren og smartere regional infrastruktur er blant havnas innspill for å nå bærekraftsmålene.

Oslo Havns innspill til nasjonal plan for bærekraftsplan

Oslo Havn får hybrid oppsynsbåt

Den nye oppsynsbåten tar i bruk hybridteknologi og vil gå mest på strøm, og blir blant de mest miljøvennlige av sitt slag.  

Les mer om havnas nye oppsynsbåt

Ship traffic in Port of Oslo