Adgang til kaiene

Oslo Havn er underlagt et sikkerhetsreglement, kalt ISPS (International Ship and Port Facility Security Code). Det er et internasjonalt regelverk for å forbedre sikkerheten for skip og havneanlegg med internasjonal trafikk.

Målet er å forebygge og bekjempe terror og sabotasje, og annen kriminalitet.

ISPS-reglementet omfatter alle skip over 500 bruttotonn, rederier, havner og myndigheter, samt leietakere og alle andre som benytter ISPS-havneanleggene.

ISPS - havneanlegg i Oslo havn

Oslo har 14 ISPS-havneanlegg med nødvendige sertifikater og sikret for å motta skip i internasjonal fart. Havneanleggene har godkjente sikringsplaner som bygger på en sårbarhetsvurdering og omfatter ulike typer sikringstiltak. Slike tiltak kan være adgangskontroll, overvåking, gjennomsøking og visitasjon eller kontroll med last og skipsforsyninger. 

Se kart over ISPS- havneanlegg i Oslo havn

De fleste anlegg sikres og stenges kun ved anløp, slik som cruisekaiene i byhavna.

Havneanleggene som er permanent sikret som f.eks ferge- og containerterminaler er merket med ISPS-skilt. 

ISPS-kurs

Før du kan få fast adgang til et havneanlegg, må du gjennomføre ISPS-kurs.

Kurset tar ca. 10-15 minutter.  Når du har gjennomført kurset vil du motta en e-post med bekreftelse og informasjon om hvor du skal henvende deg for å få utstedt kort.

ISPS - kurs for Oslo havn  

Hvis du har hyppige ærend i Sydhavna kan du søke om fast adgang.

Adgangskort til havneanlegg

Alle som har et ærend innenfor ISPS-områdene må registrere seg for å få adgang. Det er den enkelte sikringsleder (PFSO) i havneanleggene som utsteder besøksbevis eller fast adgangstillatelse.
Se kontaktpersoner for de ulike ISPS - havneanlegg.

Adgang til Sydhavna

Godshavna i Sydhavna har flere adgangsbegrensede havneanlegg med porter og bommer.   

Sjursøya nord

Portvakten på Sjursøya nord er bemannet fra 06.45 – 16.15 på hverdager.  

For å komme til Sjursøya nord med bil – følg skiltene til Sydhavna. Følg Kongshavnveien sydover, og ta til høyre ved skiltet Nordre Sjursøykai/ Oslo Havn KF (ved Unicon)   

Alle som skal inn porten må registrere seg hos portvakten.  Tilfeldig besøkende får utstedt besøkskort. Husk å ta med dokumentasjon som bekrefter at du har et nødvendig ærend. Legitimasjon med bilde (førerkort, bankkort eller pass) må medbringes for kontroll.

Hvis du har hyppige ærend kan du søke om fast adgang.

Adgang til bommen ved skur 90 / Kongshavnveien

Bommen ved skur 90 er åpen hverdager fra 06:00 -18:00.

Hvis du har hyppige ærend kan du søke om fast adgang.  

For ytterligere informasjon:
Havnevakten mob 917 99 900 eller e-post havnevakt@oslohavn.no    

Sikkerhet og reglement for brukere og publikum

Oslo Havn er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet for alle som ferdes i havna. Det krever at alle som ferdes på sjøen og i havna følger visse retningslinjer. Det er vedtatt to lokale forskrifter som gjelder i Oslo havn og Oslo kommunes sjøområde;

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde, Oslo kommune 

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for Oslo kommune

Fartsgrense i godshavna

I Sydhavna er fartsgrensen 30 km/t. I havna er det mye biltrafikk, maskiner i arbeid og myke trafikanter i bevegelse. Det er viktig å vise stor årvåkenhet, følge oppmerkede gang- og kjøremønstre og ikke komme nær havnekraner og maskiner i arbeid. Respekter skilting i havna.  

For spørsmål kontakt Katrine Brede Didriksen på e-post katrine.brede.didriksen@oslohavn.no

Havnevakten er åpen 24/7 og kan kontaktes på  917 99 900