Støy

Oslo Havn KF arbeider aktivt for å begrense støybelastningen fra havna i samarbeid med aktørene som opererer i Oslo havn. God dialog med naboer er viktig.

Mer effektiv havnedrift og vekst i sjøtransporten skal være forenelig med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om støy. 

Støy fra havn og sjøtransport

Oslo havn er en offentlig havn som er åpen alle dager i året. Havna har mottaksplikt og tar i mot alle skip som følger  gjeldende regler. Vi tar imot mellom 50-70 skip i uken. Oslo Havn KF har et strategisk mål om 50 % mer gods og 40 % passasjerer innen 2034.  

Støymåling av havneaktiviteten 

Støy er et viktig fagområde og tilbakemeldinger fra våre naboer og støymåling er viktig for å vite hvordan vi påvirker omgivelsene våre.

Vi har to støymålere som måler havneaktiviteten på Sjursøya og Ormsund. 

For å få et svar på hvor mye støy det er fra havna, må måleresultatene analyseres og vurderes mot aktivitetsrapporter fra havna. Det utarbeides egne rapporter der rådataene presenteres,  analyseres og sammenlignes med beregninger og støygrenser.

Se resultater av støymålere:

Klage på støy

Send din klage via vårt støyskjema, slik at vi kan behandle den i vårt dokumentstyringssystem og sikre god oppfølging av din klage, samtidig som vår støyrådgiver får et automatisk varsel.

For mer informasjon - se årsrapporter og støysonekart. 

 

Elektronisk skjema for støy

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde