Sjøveien er miljøveien

Oslo Havn legger til rette for miljøeffektiv frakt av varer den miljøvennlige sjøveien. Vi utvikler og tar i bruk grønn teknologi , og bidrar til å utvikle Oslo som en attraktiv by.

Havna er sentral i Norges transportnett og forsyner Oslo og store deler av Østlandet med varer og gods.   

Sjøtransport er godsets kollektivtransport

Når godset reiser kollektivt på sjøen halveres klimagassutslippene fra transporten. Ett containerskip i Oslo erstatter 400 semitrailere på veien over Svinesund. Havna er en viktig del av byens miljøsatsning og det grønne skiftet.

Norges første miljøsertifiserte havn

Oslo Havn er en bynærhavn som krever gode miljømessige løsninger. Oslo Havn KF er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. Oslo Havn fikk fornyet sertifikat for god miljøledelse i 2018, og viser høy miljøstandard. Oslo var første norske havn som sertifiserte seg i 2001. Sertifiseringen bidrar til kontinuerlig forbedring, slik at vi sikrer en effektiv og veldreven havn. Arbeidet med miljø er godt forankret i foretakets formål og strategi. 

Oslo havn skal bli utslippsfri

Innen 2030 skal klimagassutslippene i Norges største havn kuttes med 85 %, og på sikt bli utslippsfri. Oslo Havn er godt i gang med å kutte utslippene. Oslo har en ambisiøs handlingsplan for å kutte klimagassutslippene i havna. Oslo Havn er en foregangshavn og investerer i utslippsfrie løsninger. Sammen med stimulerende tiltak vil vi tiltrekke oss de de beste kundene som aktivt jobber for vekst med lavere utslipp.