Oslo havnestyre

6. januar 2021 utnevnte Oslo Havn KFs eier, byråd for Næring og eierskap, nytt havnestyre for perioden 2020-2023.

Oslo havnestyre har ti styremedlemmer hvorav et styremedlem er bruker/kundeoppnevnt, et styremedlem oppnevnt av Viken fylke og to styremedlemmer oppnevnt av de ansatte. I tillegg er det oppnevnt en personlig vara for styremedlemmet oppnevnt av Viken.  

Oslo havnestyre for perioden 2020-2023:

 • Marthe Scharning Lund, styreleder

 • Erling Lae, nestleder

 • Hans Petter Aas, styremedlem   

 • Geir Rognlien Elgvin, styremedlem    

 • Merete Agerbak-Jensen, styremedlem 

 • Marianne Marthinsen, styremedlem       

 • Tom Haugvad, styremedlem - brukeroppnevnt 

 • Siri Hov Eggen, styremedlem - oppnevnt av Viken fylke     

 • Katrine Brede Didriksen, styremedlem - ansatteoppnevnt   

 • Kenneth Gromsrud, styremedlem - ansatteoppnevnt  

 • Sjur Strand, varamedlem, oppnevnt av Innlandet fylke

Havnestyresaker og møter 2020

13. februar kl.16

Protokoll fra møtet 13. februar 

19. mars kl.16

2. april kl.16

Protokoll fra møtet 2. april 

7. mai kl.16

11. juni kl.16

17. september kl.16

29. oktober kl.16

3. desember kl.16

For eldre saker - kontakt postmottak@oslohavn.no