Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune med eget styre.

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 

Vi har omlag 100 ansatte. Hovedkontoret ligger på Vippetangen, men vi har også lokaler på Sjursøya. 

Oslo Havns forvaltning og tjenesteproduksjon er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. 

Oslo havnevesen ble i 2004 omdannet til kommunalt foretak, Oslo Havn KF. 

HAV Eiendom er Oslo Havn KF sitt eget eiendomselskap, og ble stiftet i 2003 for å utvikle verdien av havnas eiendommer i Bjørvika. Selskapet er både områdeutvikler og eiendomsutvikler.

Vårt samfunnsoppdrag og visjon

Oslo Havn KF er overordnet ansvarlig for driften av havna, og for myndighetsutøvelsen i kommunens sjøområder etter havne- og farvannsloven. 

  • Oslo Havns samfunnsansvar er å legge til rette for en effektiv og miljøvennlig sjøtransport til og fra Oslo, med lavest mulig samfunnskostnader gjennom modernisering og bygging av tidsmessige havneanlegg. 

  • Oslo Havns visjon er å være verdens mest arealeffektive og miljøvennlige bynære havn. 

  • Oslo Havn har mål om bli en av verdens første nullutslippshavner.